Create a private blockchain based on Ethereum platform

X-post: https://viblo.asia/p/tu-thiet-lap-private-blockchain-dua-tren-nen-tang-ethereum-RQqKLg0457z

Giới thiệu

Gần đây thì Bitcoin, công nghệ blockchain, Ethereum, smart contract đã trở thành chủ đề trên rất nhiều các diễn đàn cũng như các trang báo, và bạn bắt đầu tự hỏi chúng là gì, có gì hay ho mà nhiều người chú ý đến như vậy. Với mình, thay vì lý thuyết khô khan, tôi thích đi vào tìm hiểu hands-on trước, sau đó mới quay lại đọc lý thuyết :sweat_smile:. Bởi vậy trong bài này, mình muốn chia sẻ cách thiết lập một private blockchain trên nền tảng Ethereum qua những gì mình tìm hiểu được, xây dựng môi trường để ta có thể phát triển các smart contract sau này :ok_hand:


Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

X-post: https://viblo.asia/vigov5/posts/mDYGDPLVGpx

Intro

[vigo@ubuntu ~]$ curl --head https://www.google.com.vn
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 03 Feb 2017 01:24:33 GMT
Expires: -1
Cache-Control: private, max-age=0
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
P3P: CP="This is not a P3P policy! See https://www.google.com/support/accounts/answer/151657?hl=en for more info."
Server: gws
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: NID=96=TsQp1_XrR3bIyB_amPMFfgDMTP2jH42gOiwOxXygRjlUjgqJltTGqirrT5mwbaSuB0xBM0BqLKeA9ayR3Q34du-gV4t59W9mxufP_ufYiVf-x4v2f9Zqt970hIZQBfHD; expires=Sat, 05-Aug-2017 01:24:33 GMT; path=/; domain=.google.com.vn; HttpOnly
Alt-Svc: quic=":443"; ma=2592000; v="35,34"
Transfer-Encoding: chunked
Accept-Ranges: none
Vary: Accept-Encoding

Chắc hẳn chúng ta đã không ít lần nhìn thấy những HTTP security headers ví dụ như X-XSS-Protection hay X-Frame-Options ở trên và tự hỏi chúng có tác dụng gì ? Bài viết này dịch và tổng hợp từ bài gốc tại đây hi vọng sẽ đem đến cho mọi người những kiến thức cơ bản nhất về chúng để có thể sử dụng hiệu quả và đúng cách.