← Back to book notes

Book cover for Công Ty Nhật Bản

Công Ty Nhật Bản

Author: Rodney Clark

Rating: ★★★★★

Genre: Non-Fiction

Themes: Politics, Japan

Format: Paperback

Finished: February 8, 2019

Purchase link

Sách viết về các công ty, tập đoàn lớn về các ngành sản xuất (thép, xây dựng, ngân hàng, ô tô,…) nên đối với mình (dân IT) hơi khó để tiếp thu được. Ai làm trong ngành chắc là sẽ dễ hiểu hơn. Tuy nhiên có thể thấy các công ty, hoặc nhóm các công ty cùng thuộc group đều có sự liên quan, quan hệ, tương hỗ lẫn nhau vô cùng chặt chẽ vào phức tạp. Một điều nữa là thông tin có vẻ hơi cũ. Phần quá trình hình thành qua các giai đoạn từ sau chiến tranh thế giới 2 khá bổ ích, thêm cái nhìn về đất nước Nhật Bản trong thời kỳ phát triển vượt bậc.