← Back to book notes

Book cover for Đọc Sách Như Một Nghệ Thuật - Những Chỉ Dẫn Không Thể Thiếu Để Trở Thành Độc Giả Thông Thái

Đọc Sách Như Một Nghệ Thuật - Những Chỉ Dẫn Không Thể Thiếu Để Trở Thành Độc Giả Thông Thái

Author: Mortimer J. Adler, Charles Van Doren

Rating: ★★★★★

Genre: Non-Fiction

Themes: Self Help, Education

Format: Paperback

Finished: February 3, 2019

Purchase link

Một vài điều có thể note lại sau khi đọc sách:

  • Cần đọc qua các mục lục, lời giới thiệu, để nắm được ý chính của sách, tiện cho việc tra cứu sau này.
  • Có nhiều mức độ về việc hiểu và đọc sách, tuỳ vào mục đích đọc sách của bạn để hiểu, để học, hay là giải trí.
  • Với cách đọc đúng đắn, bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ và nắm bắt được những quyển sách khó hơn so với khả năng hiện tại của bản thân.
  • Sau khi đọc, cần trả lời được những câu hỏi về nội dung sách, có như vậy mới có thể thực sự coi là đã đọc.