← Back to book notes

Book cover for Too Soon Old, Too Late Smart: Thirty True Things You Need to Know Now

Too Soon Old, Too Late Smart: Thirty True Things You Need to Know Now

Author: Gordon Livingston

Rating: ★★★★★

Genre: Self-Help

Themes: Philosophy, Psychology, Nonfiction

Format: Ebook

Finished: January 7, 2019

Purchase link

Bản dịch: Già Quá Sớm, Khôn Quá Muộn - Ba Mươi Điều Đúng Đắn Bạn Cần Biết Ngay Bây Giờ

Mình cũng không rõ là bắt gặp quyển sách này ở đâu nhưng có vẻ nó khá ngắn nên mình đã đọc thử:

  • Mỗi chương sách sẽ bao gồm một tiêu đề, ví dụ như: “Ưu điểm lớn nhất của sự ốm đau là nó giúp người ta lẩn tránh số phận”, và phần nội dung đi vào giải thích ý nghĩa của tiêu đề, tuy nhiên ở một số chương sách tiêu đề và nội dung diễn giải không song hành, nhiều lúc đang đọc phải giở lại xem tiêu đề là gì.
  • Tác giả là một bác sĩ tâm lý (trị liệu) nên có những cái nhìn hoặc phương pháp điều trị hay cách đặt câu hỏi cho từng vấn đề khá thú vị, đi sâu vào bản chất. Các vấn đề được nhắc đến chủ yếu là các vấn đề liên quan đến gia đình, ảnh hưởng của tuổi thơ nên tính cách con người, sự thật,…
  • Cá nhân mình thấy là một quyển sách có nhiều triết lý đúng đắn, tuy nhiên do cách diễn giải khiến cho người đọc khó có được mạch đọc một cách trơn tru.